coinga-menorca-bienestar-animal-leche-natural-1

Els productes lactis són aliments molt complets

Presenten una gran varietat de nutrients i un bon balanç de greix, proteïnes i carbohidrats. La seva variada composició els converteix en una oportunitat per cobrir les necessitats nutricionals dels diferents grups de població.

Lactis naturals i saludables

Les nostres vaques mengen sa. S’alimenten principalment d’herba verda del camp i això fa que la llet i els productes finals que elaborem, resultin més naturals i nutritius amb un perfil d’àcids grassos més saludables com Omega 3 i Omega 6, imprescindibles per les funcions essencials de l’organisme.

Els animals que estan en llibertat fan exercici i estan molt menys estressats que els animals estabulats, la qual cosa contribueix al benestar animal. A més, i a diferència de les vaques estabulades, que mengen pràcticament pinsos processats i ensitjaments, les vaques que pasturen en llibertat s’alimenten principalment d’herba verda del camp.

Un compromís amb la qualitat

Cada dia recollim i analitzem la llet de les nostres granges per comprovar la seva qualitat, envasar-la el més fresca possible i distribuir-la en poques hores.

Granges exemplars

En totes les explotacions es realitzen almenys dues auditories internes anuals, a fi que el ramader mantingui el nivell de compliment, en els requisits que li són aplicables, així com en la continuïtat dels autocontrols que ha d’efectuar i en els registres que garanteixen la traçabilitat de la producció.

Assessorem els nostres ramaders en la identificació de totes les tanques i la seva classificació per crear el Quadern de Pastura. Manualment, o de manera informatitzada, en aquest quadern anoten les hores i les parcel·les on les vaques pasturen en total llibertat amb l’objectiu de poder verificar que s’aconsegueixen els objectius de qualitat establerts.

Tècnics del departament de Qualitat de Coinga visiten regularment les finques i ofereixen assessorament als pagesos per resoldre els dubtes que puguin anar sorgint.