Tots els nostres productes disposen del certificat de benestar animal WELFAIR™, basat en el Projecte Europeu Welfare Quality, que lliura AENOR. Aquest segell de qualitat aporta una major transparència i informació i garanteix la rigorosa aplicació d’una sèrie de mesures estandarditzades i consensuades a nivell europeu, que vetllen pel benestar animal en tot el cicle productiu.

A Coinga treballem en la millora contínua en matèria de bones pràctiques, respectuoses i sostenibles. La valoració del benestar animal estableix que s’han de tenir en compte quatre principis bàsics: