Generació rere generació

Home - Família Coinga

Història

La nostra Cooperativa va néixer el 1966 a través de la unió de petits ramaders que varen aglutinar esforços per produir el formatge Mahón-Menorca sota una mateixa marca, COINGA (Cooperativa Insular Ganadera). Avui en dia, 50 anys després, la Cooperativa compta amb unes vuitanta finques (granges) associades a tot Menorca, que donen feina a més de 150 persones de manera directa i indirecta.

No obstant això, la missió inicial de la Cooperativa roman intacta:

aconseguir l’autosostenibilitat
i la viabilitat de les finques,
amb la qual cosa s’aconsegueix
que es doni el valor just
a la producció lletera de Menorca

a través del formatge Mahón-Menorca i altres productes.

Últims Premis